Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 13, na 1. poschodí, vchod č. 3 v byt. dome s. č. 1866 na parcele č. 3080/179

Najnižšie podanie
40 000,- EUR

Termín dražby
streda, marec 22, 2023 - 13:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č.48, na 7.poschodí, vchod č.126 v byt. dome s. č.51, parc. č. 1000/5

Najnižšie podanie
75 000,- EUR

Termín dražby
štvrtok, február 16, 2023 - 11:00