Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Rod. dom so s. č. 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871

Najnižšie podanie
145800,- EUR EUR

Termín dražby
streda, jún 28, 2023 - 11:00

2. kolo

Predmet dražby
Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky

Najnižšie podanie
67.829,06 EUR EUR

Termín dražby
utorok, jún 13, 2023 - 10:00