Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 19, na 4. poschodí, vchod č. 17 v byt. dome s. č. 10041 na parc. č. 2058

Najnižšie podanie
89 000,- EUR

Termín dražby
utorok, november 15, 2022 - 13:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 47, na prízemí, vchod č. 10 v byt. dome s. č. 627 na parc. č. 1266/125

Najnižšie podanie
89000,- EUR EUR

Termín dražby
utorok, november 8, 2022 - 11:30

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 8, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 111 v byt. dome s. č. 1469

Najnižšie podanie
38 000,- EUR

Termín dražby
streda, november 9, 2022 - 13:00