Kontakt

Otváracie hodiny:

Od 8:00 hod. - 16:00 hod.

 

Obchodne meno:
GAVILA s. r. o.

Sídlo: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín
IČO: 45 517 959
DIČ: 2023026423
IČ DPH: SK2023026423

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22943/R
tel.: +421 948 670 881
e-mail: gavila@gavila.sk
 
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 292 885 6593
Kód banky: 1100
IBAN:  SK88 1100 0000 0029 2885 6593

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo dražby

e-mail: gavila@gavila.sk

 

Licitátor a konateľ:
Ing. Peter Ošlejšek

tel.: +421 905 476 407
e-mail: gavila@gavila.sk