Aktualna ponuka

1. kolo
Predmet dražby Najnižšie podanie Termín dražby
Rod. dom so s. č. 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871 145800,- EUR EUR 28.06.2023
2. kolo
Predmet dražby Najnižšie podanie Termín dražby
Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, katastrálny odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky 67.829,06 EUR EUR 13.06.2023