Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 3, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 65 v byt. dome súp. č. 946

Najnižšie podanie
36 000 EUR

Termín dražby
štvrtok, august 8, 2024 - 11:00

1. kolo

Predmet dražby
Rodinný dom súp. č. 233 postavený na pozemku parcelné číslo: 126

Najnižšie podanie
71 000,- EUR

Termín dražby
utorok, august 6, 2024 - 13:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 80, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vchod č. 61 v bytovom dome súp. č. 1089

Najnižšie podanie
80 000,- EUR

Termín dražby
utorok, august 6, 2024 - 10:00

1. kolo

Predmet dražby
Rodinný dom so súpisným číslom 924 postavený na parcele ,,C“ KN parc. č. 871

Najnižšie podanie
136 500,- EUR EUR

Termín dražby
utorok, august 6, 2024 - 14:00