Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, kat. odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky

Najnižšie podanie
90 438,74 EUR

Termín dražby
utorok, apríl 4, 2023 - 13:15

1. kolo

Predmet dražby
Nehnuteľnosti vedené OÚ Prievidza, kat. odbor, pre obec Nováky, k. ú. Nováky

Najnižšie podanie
55 705,69 EUR

Termín dražby
utorok, apríl 4, 2023 - 12:30