Aktuálna ponuka

2. kolo

Predmet dražby
Rodinný dom so súpisným číslom 2 postavený na pozemku parc. č. 622.

Najnižšie podanie
95000,- EUR

Termín dražby
pondelok, máj 6, 2024 - 10:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 6, na 1. poschodí, vchod č. 24 v byt. dome s. č. 20209 parc. č. 389/1

Najnižšie podanie
81000,- EUR

Termín dražby
utorok, máj 28, 2024 - 11:00