Aktuálna ponuka

2. kolo

Predmet dražby
Byt č. 19, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 4 v bytovom dome súp. č. 1945

Najnižšie podanie
55000,- EUR

Termín dražby
utorok, október 17, 2023 - 13:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č. 31, na 1. poschodí, vchod č. 3 v byt. dome s. č. 2800, parc. č. 9993

Najnižšie podanie
64 000,- EUR

Termín dražby
utorok, október 3, 2023 - 13:00