Pripravované

1. kolo
Predmet dražby Najnižšie podanie Termín dražby
Byt č. 38, na 6.poschodí, vchod č.20, v byt. dome s.č.882, post. na pozemku C KN parc.č. 1167 79 000,- EUR