Aktualna ponuka

1. kolo
Predmet dražby Najnižšie podanie Termín dražby
Byt č.3, na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v byt. dome s. č. 1025 87 000,- EUR 11.11.2020
1. kolo
Predmet dražby Najnižšie podanie Termín dražby
Byt č.38, na 6.poschodí, vchod č.20, v byt. dome súp. č.882, post. na pozemku C KN parc. č. 1167-zast. plocha a nádvorie o výmere 456 m2 79 000,- EUR 12.11.2020