Aktuálna ponuka

1. kolo

Predmet dražby
Byt č.3, na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v byt. dome s. č. 1025

Najnižšie podanie
87 000,- EUR

Termín dražby
streda, január 13, 2021 - 11:00

1. kolo

Predmet dražby
Byt č.38, na 6.poschodí, vchod č.20, v byt. dome súp. č.882, post. na pozemku C KN parc. č. 1167-zast. plocha a nádvorie o výmere 456 m2

Najnižšie podanie
79 000,- EUR

Termín dražby
utorok, január 12, 2021 - 13:00